کلید های نهج البلاغه 1 | بلاگ

کلید های نهج البلاغه 1

تعرفه تبلیغات در سایت

بسم الله الرحمن الرحیم

خطبه 1

1- اگر تصور و تصویر کمال و جمال خداوندی نا ممکن باشد ، پس توصیف او نیز محال است(ر.1)

2- افکار بعید و بلند و غواص ذکاوتها به چیستی خداوند «یعنی به ذات خالق» راه ندارد.(ر.2)

3-نخستین قدم دین دارای خداشناسی فطری است ،و اوج و کمال خدا شناسی ، خدا باوری است و تکمل خدا باوری بی همتا دانستن او و تکمیل توحید اخلاص اعتقادی است«یعنی بی مانند دانستن ذات احدیت از هر جهت»،توحید خالص وقتی به اوج می رسد که خدا را از هر گونه صفت مخلوق منزه بدانیم «یعنی صفات خدا را با صفات مخلوق مقایسه نکنیم.»(ر.4)

4-اگر خدا را با صفات مخلوق توصیف کردی برای خداوند« قرینی» قرار دادی «یعنی دوگانگی ذات و صفات خالق»،و نتیجه آن ترکیب خداوند از اجزاء و این مساوی است با خدا ناشناسی ، و اگر خدا را نشناختی او را حقیقتی قابل تصور و محدود قرار می دهی که هر محدودی هم قابل شمارش است«یعنی یگانگی لازمه ذاتش نیست.»(ر.6)

5- در عین تفاوت شعاع هستی هر موجود با «ذات هستی بخش» ، شعاوع وجود هر پدیده ای غیر وابستگی به خورشید «هستی بخش» خداوندی چیزی نیست.(ر.8)

6- سمیع و بصیر بودن خداوند به معنی شنیدن و دیدن نیست که بدون وجود «مسموع و یا منظور» محال باشد، بلکه به معنب علم به تمامب اشیاء قابل دیدن و شنیدن است که قبل از وجود آن اشیاء هم این علم بوده.

7- گروهی از فرشتگان همواره در سجده اند و گروه دیگر پیوسنه در رکوع و عده ای دائما در حال قیام و جمعی همیشه مشغول تسبیح اند که خستگی ندارند،نه می خوابند و نه اشتباه می کنند.(ر.19)

8-جمعی از فرشتگان اعوان و انصار جبرئیلند در امر وحی و عده ای نگهبان بندگان و دربانان بهشتند و گروهی در عظمت چنان اند که پایشان در طبقات زیرین زمین و گردنشان بر فراز آسمان های زبرین و پیکرشان از کرانه های جهان خارج است.

9- خداوند از بخش ها ی «ناهموار و سخت» و «نرم و همراور» و بخشهای «شیرین» و « شوره زار»، خاکی فراهم کرد(اشاره به استعداد های متنوع و بی شمار انسان) و با آب در آمیخت چنان که چسبان شد و از آن صورتی آفرید با اندام های پیوسته و اعضای جداگانه و این مجسمه گلین را مانند سفال سفت و محکم کرد و آنگاه از روح خود در این گل خشکیده دمید که به شکل انسانی در آمد ،واجد قدرت عقلانی و دارای فکری که منشاء نو آوری ها و تحولات است.(ر.24)

10- خداوند پیامبرانش را پیا پی و با فاصله فرستاد تا وفا به «پیمان توحید فطری»را از مردم بخواهند و نعمت های فراموش شده را به یادشان بیاورند،نقش انبیاءاستخراج گنجینه های نهفته در وجود انسان هاست و تذکر دادن قدر و قیمت این گوهر های گران بها و نشان دادن  مظاهر قدرت الاهی به مردم.(ر.36)

11- خداوند هیچ گاه امت ها را از اسباب هدایت خلی نگذارد ، یا پیامبری در میان مردم بوده،یا کتابی که پیامبران آورده اند ،یا وصی از اوصیاء پیامبران،یا سنت و سیره انبیاء و اوصیائشان.(ر39.)

12- پیامبرانی که اندک بودن یاران و زیادی دشمنان از انجام وظایفشان باز نمی داشت.(ر.40)

13- پیامبرانی که هر کدام نوید ظهور پیامبر بعد را دادند در حالی که نوید ظهور خود آنها را پیامبر قبل داده بود

14- روند بعثت رسل تا نبوت خاتم الانبیاء ادامه یافت برای انجام وعدع خداوند (یعنی جهان گیر شدن دین خدا)،در حالیکه همه پیامبران گذشته موظف به ایمان به پیامبر خاتم و دادن نوید ظهورش بودند.(ر41)

15- ظهور خاتم الانبیاء و طلوع قرآن در اوضاع و احوالی بود که «زمینی ها»مردمانی از هم گسیخته بودند گروهی خدا را دارای شبیه و شریک می دانستند و جمعی نام خدا را بر مخلوق می گذاشتند و عده ای اصلا منکر هستی بخش بودند.(ر.42)

16- خاتم الانبیاء همچون پیامبران قبل که امت ها را بی سرپرست رها نمی کردند در میان امت اسلام جانشین قرار داد.(ر.45)

17- یادگار دیگر پیامبر در میان شما قرآن است که حلال و حرام،واجب و مستحب،ناسخ و منسوخ ،مباح و ممنوع، خاص وعام،مطلق و مقید، محکم و متشابه را بیان فرموده و آیات مجمل را خود پیامبر(ص) تفسیر کرده است(مثل کیفیت نماز های واجب 5 گانه و ...).(ر.46)

18- گاهی حکمی را در قرآن ذکر کرده ،در سنت نسخ شده(مانند حبس ابد زائی محصنه)و گاهی حکمی در سنت اثبات شده و قرآن نسخ کرده(مانند شروع امساک در روزه از لحضه خوابیدن).(ر.48)

19_اعمالی را به شکل موقت واجب کرد و محرمات را به صغیره و کبیره تقسیم نمود و برخی اعمال حد اقلش را مؤکد و بیشتر را به اختیار مکلف گذارد.(ر.49)

20- خداوند حج را قبله مردمان ،نشانی برای کرنش بندگان در برابر عظمت الاهی ،و اعترافشان به شکوه پروردگار و علامت اسلام و حریم امن پناه جویان قرار داد.(ر.51)

21- خداوند در میان بندگانش کسانی را برگزید که دعوت او را به حج لبیک گویند و توحید و فرمانبری خدای یگانه را تصدیق کنند و در مواقف پیامبران ، وقف نمایند و به فرشتگانی که گرد عرش الاهی می گردند شبیه شوند و با این برنامه مهم معنوی سود های فراوان در تجارت خداپرستی کسب کنند.(ر.52)

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : يکشنبه 4 شهريور 1397 ساعت: 2:14